TEKKE CAMİİ / BANDIRMA

2017

Ali Rıza Efendi Hazretleri kabir taşı altın bezeme Validesi’nin hayratı çeşmenin yazı restorasyonu